Intensieve reinigingsbehandeling Pancha karma

}

mei 1, 2020

Vandaag hebben we het over de intensieve reinigingsbehandeling Pancha karma. Door de kunstmatige leefstijl zoals het moderne welvaartsvoedsel, stress en de Electro smog van allerlei apparaten waaraan de Westerse mens bloot staat, wordt ons lichaam vaak doorlopend overbelast, met als gevolg dat we vatbaarder worden voor allerlei aandoeningen. Bij veel mensen werkt, door o.a. stress en verkeerde voedingsgewoonten, b.v. de spijsvertering niet optimaal, met als gevolg dat onverteerde voedselresten in het maag-darm kanaal achterblijven. Deze resten gaan gisten en rotten, waardoor de zgn. ama (een toxische brei) ontstaat, die volgens de Ayurveda aan de basis ligt van vele ongemakken en ziekten. De voortdurende aanwezigheid van stress-hormoon brengt het lichaam chronisch in een alerte aanval/vlucht toestand, zonder dat wij daar erg in hebben. Het gevolg is dat de spijsvertering minder bloed krijgt en de spieren meer. De kwaliteit van de spijsvertering gaat daardoor achteruit zonder dat we klachten ervaren, maar ondertussen wordt het lichaam wel belast met allerlei toxinen die moeten worden verwerkt, met als gevolg overbelasting van de organen en ophoping van toxinen in maag/darm kanaal en in de weefsels, tussen de cellen. De celstofwisseling wordt daardoor benadeeld en we voelen ons minder fit. 
Juist op de zwakke plekken nestelen deze toxinen zich het gemakkelijkst. De conditie en kwaliteit van het betrokken weefsel gaat hierdoor achteruit. Dit uit zich vaak het eerst in stramheid van de spieren, vermoeidheidsklachten, lusteloosheid, hoofdpijn en andere vage klachten.
Het is dan belangrijk en zinvol om het lichaam te reinigen van zgn. ama, ofwel alles wat lichaamsvreemd is.

In het Westen werd in vroeger tijden traditioneel in het voorjaar gevast, waardoor het lichaam zich kon ontdoen van alle slijm en zwaarheid van de winter. Deze traditie vond ongetwijfeld zn basis in een oeroude wijsheid, die wij vandaag de dag zijn vergeten. Wie doet er nog aan vasten? Vasten gebeurde niet bij toeval in het voorjaar. De natuur krijgt gedurende deze periode een nieuwe impuls, de planten gaan bijvoorbeeld weer groeien en bloeien, dieren planten zich voort, de sappen in de bomen gaan weer stromen. Ook de mens komt hier niet onderuit, ook in ons lichaam krijgen hormonale en stofwisselings- processen een nieuwe impuls. Dit gebeurt onder invloed van de klimmende zon, ofwel pitta, het transformerende principe.

De Ayurveda is ondermeer beroemd vanwege z’n technieken afvalstoffen grondig uit het organisme te verwijderen en de zgn. tri-dosha in balans te brengen. In het voorjaar helpt de natuur een handje mee. (maar ook de wisseling zomer/herfst is een prima periode). Veel chronische aandoeningen, zoals reuma, reageren hier erg goed op! Het belangrijkste doel van Ayurveda is echter preventie en vaak worden daarom reinigingen ook preventief toegepast, zodat het ontstaan van klachten zo veel mogelijk wordt voorkomen.
De beroemde Ayurvedische reinigingsbehandeling ‘Pancha Karma‘ bestaat uit vijf verschillende onderdelen. (Pancha =5 Karma = handeling).

PRANA Praktijk voor Ayurveda biedt een 8 daagse Pancha Karma aan tegen een relatief lage prijs. Na een intakegesprek gaat u onder persoonlijke begeleiding de nodige handelingen deels zelf uitvoeren, waardoor de prijs binnen de perken blijft. Voor de belangrijkste handelingen krijgt u een uitgebreide instructie mee, die speciaal op u is toegespitst. Alleen voor het onderdeel olie-massage kom u in de praktijk langs. In geval van vragen of problemen mag u dan natuurlijk altijd bellen. Een bijkomend voordeel is dat het reizen tot een minimum wordt beperkt, dit wordt nl. afgeraden tijdens een Pancha Karma behandeling omdat het het bio principe vata uit balans brengt. (zie elders voor uitleg)

Het volgende kunt u verwachten; 
Snehana (in en uitwendige olie-behandeling waaronder Ayurvedische massages); Swedana(zweet behandeling/stoombad); 
Virechana (purgeren ofwel reiniging pittagebied, dunne darm).
Vasti (klismas met speciale kruiden). Dit laatste moet niet worden verward met darmspoelingen, het gaat hier meer om het opnemen van een speciale kruidenmix in de dikke/ endeldarm. 
De kuur wordt vaak afgesloten met een Nasya, een reiniging van de bijholten van het hoofd. Tijdens de behandeling wordt een speciaal dieet gevolgd en worden Ayurvedische kruidensupplementen ingenomen om o.a. de nieren te reinigen. Door het speciale dieet heeft u geen hongergevoel maar zult u wel enkele kilo’s afvallen. Naast een fysieke reiniging betekent dit ook een mentale en emotionele reiniging. Veel mensen ervaren naast een diepe ontspanning en betere nachtrust dat de gedachten tot rust komen, de geest helderder wordt en dat er ruimte ontstaat om emotionele blokkades op te ruimen.

Meer blogs…