Cursus Quantum Touch

Ontdek de bijzondere kracht van
Quantum Touch!

Genezen met de handen en intentie.

Nu voor slechts 99,00
.
129,00/ 99,00 bij inschrijving vóór 16 september
.
Locatie: Fysiotherapie Westzaan/ J.J.Allanstraat 340/ 1551RT Westzaan
.
(Scroll naar onderzijde van deze pagina voor aanmelding en cursusvoorwaarden)
.

Quantum Touch is een moderne versie van iets dat in wezen oeroud is, maar dat de meesten van ons heden ten dage zijn vergeten, domweg omdat we zoiets niet op school leerden. Vreemd eigenlijk dat het natuurkunde onderwijs bij de natuurkunde van Newton (400 jaar oud!) zo ongeveer ophoud. Je hoort nog iets vaags over Einstein, maar de meesten onder ons kunnen niet echt uitleggen waar E=MC2 nu precies voor staat. Nog vreemder: de basis van vrijwel de gehele hedendaagse officiele wetenschap (geneeskunde voorop) bestaat op z'n best uit 19e eeuwse inzichten. Alsof Newton (en Darwin) het definitieve fundament van de werkelijkheid hadden gevonden en dat er daarna op het gebied van de natuurkunde en biologie nooit meer iets van fundamenteel belang werd ontdekt! Het tegendeel is waar, zoals de moderne Quantumfysica laat zien! Niet schrikken: je hoeft voor deze cursus niets ingewikkelds te weten, het gaat uiteindelijk om het ervaren.

In o.a. de Indiase en Chinese tradities worden al duizenden jaren de begrippen Prana en Chi gebezigd, in goed Hollands: de levensadem. Maar ook in de Westerse tradities is dat het geval. Zo wordt in Genesis beschreven hoe God de mens schiep uit het stof der aarde waarna de levensadem (het leven) door de neus werd ingeblazen. Dat is zo ongeveer precies wat de moderne Quantumfysica in onze tijd bevestigd: het leven is geen materie; materie is eerder een uitvloeisel van, of een bijzondere staat van.... bewustzijn! Het inblazen van de levensadem is wat we in feite ook zo ongeveer doen bij een Quantum Touch behandeling, zei het niet letterlijk door de neus. 

 

Het leven, met als basis het quantumveld, blijkt van alg tot mens over een enorm zelforganiserend vermogen te beschikken. Via de handen en de ademhaling kan het quantumveld zijn harmoniserende, re-organiserende werk doen in de mens en elk ander organisme dat leeft. En alles wat leeft reageert daar in de meeste gevallen direct op! Het mooie is dat elk mens van nature over het vermogen beschikt hier mee te werken: iedereen kan het dus leren! Het is ons door onze geboorte eigen!

 

Zelf heb ik gedurende ruim twaalf jaar een heel ruime ervaring opgedaan met Quantum Touch in mijn praktijk en ik ben er achter gekomen dat deze methode echt heel effectief kan zijn.

Een plezierig aspect bij het aanleren van Quantum Touch is ondermeer dat je NIET eerst ingewijd hoeft te worden, zoals je bij andere methoden wel eens ziet. Ook het vrijwel afwezig zijn van vooropgezette concepten spreekt mij bij QT aan. Lichaam en geest van een behandelde persoon geven namelijk precies de aard en locatie van een probleem aan. Een exact begrip van de behandelaar is daarbij niet nodig omdat er precies zal gebeuren wat op dat moment nodig is.

 

Iedereen kan het gemakkelijk leren dus. Wel is het belangrijk om je van een aantal dingen bewust te zijn, en wat technieken te kennen voor een succesvolle uitvoering, maar vandaar deze cursus natuurlijk. Op de eerste twee avonden leer je deze technieken en ga je daar mee oefenen, en op de laatste avond gaan we de QT behandeling verbinden met groeps-intentie, waardoor de effecten enorm versterkt kunnen worden!!

 

 AANMELDING:

De prijs voor deze bijzondere cursus is bewust laagdrempelig gehouden:  99,00 euro bij aanmelding vóór 16 september, daarna 129,00.

Je meld je aan door telefonisch of per e-mail minimaal uw naam en woonplaats door te geven en het cursusgeld te storten op de rekening van PRANA: NL66TRIO 0379626004 ovv Quantum Touch.


PRANA respecteert de wet verwerking persoonsgegevens

 

 Cursusvoorwaarden:

- Een aanmelding is definitief als het curusgeld is voldaan en is dan niet meer herroepbaar.

- Bij het eventueel niet doorgaan van de cursus wordt het betaalde cursusgeld direct teruggestort.

- De theorie bij deze cursus wordt per e-mail aan u verzonden en mag niet met derden worden gedeeld.