Cursus Ayurvedische massage

 Voor aanmelding en cursusvoorwaarden; zie onder.

De Ayurvedische traditie vormde reeds duizenden jaren geleden de bakermat van alle bekende massagevormen die we tegenwoordig kennen. Massage behoort ook in onze tijd in India voor veel mensen  nog steeds tot een dagelijkse routine. Ouders masseren hun kinderen, kinderen masseren hun (groot)ouders. De impact hiervan op de gezondheid is veel groter dan menigeen in het Westen denkt. Sleutel tot een goede gezondheid is een lichaam waarin voedingstoffen op de juiste wijze circuleren en afvalstoffen effectief worden afgevoerd. Dit wordt door massage sterk bevorderd zodat ziekten en ongemak kunnen worden voorkomen. Massage geeft daarnaast ontspanning en heft vermoeidheid op. Een regelmatige massage gaat veroudering tegen en versterkt het immuunsysteem. 

 

Ayurvedische massages vind je in vele vormen. De methode die in deze cursus wordt aangeleerd is die volgens Harish Johari, die tijdens zijn leven veel heeft gedaan om de Ayurveda in het Westen bekendheid te geven. De aangeboden massage werkt zowel op fysiek als op energetisch niveau. Een belangrijk kenmerk van elke Ayurvedische massage is het gebruik van weldadige hoeveelheden warme medicinale olie. Deze zogenaamde Abyangha is een van de vele oliebehandelingen die de Ayurveda kent.

 

De lesavonden van deze cursus zijn vooral op de praktijk gericht. De diverse massagetechnieken worden dan ook direct in de praktijk aangeleerd en toegepast, waarbij de cursisten op elkaar oefenen. Ook wordt er enige aandacht besteed aan de theoretische kant van Ayurveda, want enig inzicht in daarin kan direct in de praktijk worden benut om tot een nog betere massage te komen. Op de eerste avond wordt daarom eerst een duidelijke uitleg van de Ayurvedische wetenschap en geneeskunde gegeven. Je leert dan o.a. hoe we bij een massage rekening kunnen houden met Vata, Pitta en Kapha, de drie werkzame bioprincipes die per individu uniek zijn. Op de tweede avond twee gaan we na een kennismakingsrondje direct aan de slag. Later in deze cursus leer je alles over (Ayurvedische) massageolieen, hun toepassing en hoe we zelf een goede massageolie kunnen maken. Aan het einde van de cursus ben je in staat zelfstandig een verantwoorde Ayurvedische massage uit te voeren!

 

In de syllabus vindt je de besproken theorie en een duidelijk stappenplan voor de behandelde massage technieken terug. Je kunt dit steeds weer als naslagwerkje en handleiding blijven gebruiken.

 

TECHNIEK

Zoals hierboven al opgemerkt: een belangrijkste verschil tussen de Ayurvedische en andere massagevormen is het gebruik van ruime hoeveelheden (medicinale) warme olie. Net als bij het regelmatig smeren van een machine voorkomt dat droogte, vroegtijdige slijtage en veroudering van bewegende delen cruciale lichaamssystemen. 

Een Ayurvedische massage vindt bij voorkeur plaats vanuit een spirituele levensvisie en kenmerkt zich door zachtheid en subtiliteit. Het uitgangspunt is het holistisch mensbeeld. Met Ayurvedische massage werken we mede in op het subtiele energie-lichaam. Het gaat er dus niet primair om de spieren in een bepaald gebied los te maken, zoals bijvoorbeeld bij sportmassage het geval is, maarmeer om een totaalbehandeling. Dit heeft tegenwoordig allang niets zweverigs meer. De moderne Quantum fysica laat overduidelijk zien dat alles energie is en dat alles met alles verbonden is, precies zoals vele oude tradities duizenden jaren geleden al verkondigden!  Door middel van zogenaamde lange strijkingen kunnen we de natuurlijke energiestromen ondersteunen en daarmee fysieke en emotionele toxinen uit de weefsels losmaken. 

 

HET BELANG VAN AYURVEDISCHE MASSAGE

In het moderne Westerse leven wordt er dagelijks veel van ons lichaam gevergd.  Stress, vervuiling, kunstmatige toevoegingen in het voedsel waardoor de diverse klieren en organen doorlopend worden overgestimuleerd. Regelmatige massage voedt de huid, spieren en zenuwen, maar stimuleert ook de lymfestroom die een sterke relatie met de immuniteit heeft. Volgens Indiaas volksgeloof verbetert massage trouwens ook de intelligentie, het zelfvertrouwen en de schoonheid. Door massage worden de diverse lichaamssystemen, die bestaan uit hyperfijne capilairen, geopend  zodat voedings en afvalstoffen beter kunnen circuleren. Ayurvedische massage is een van de weinige therapieen waarmee je effectief toxinen kunt afvoeren uit de lichaamscellen!

Fysiek: Alle systemen worden door massage gevoed en geactiveerd; het immuunsysteem, hetzenuwge stelhet hormonale systeem, de circulatie/ het lymfe systeem, spieren, skelet en spijsvertering.

Mentaal/emotioneel: De geest ontspant, de spirituele kwaliteiten worden geharmoniseerd (Sattva, Radjas, Tamas), er ontstaat ruimte voor spirituele ervaringen en eventuele emotionele blokkaden kunnen worden opgeruimd.         

                  

PRANA

Ayurvedische massage is werken met Prana, de allesomvattende levensenergie. De intentievan de masseur is daarbij een belangrijk element: en positieve levens schenkende energie brengt echt wonderen teweeg, kijk in dit opzicht bijvoorbeeld eens naar (de cursus) Quantum Touch op deze website.

 

 Ayurvedische massage helpt het lichaam zichzelf genezen. 

            CURSUSVOORWAARDEN

-     Inschrijving geschied door het cursusgeld over te maken naar de rekening  van PRANA:  NL66TRIO0379626004 en een mail te sturen met je naam en  woonplaats naar Shiva@chello.nl

-     Een inschrijving is na voltooing onherroepelijk

-     Indien een cursus om wat voor reden dan ook geen doorgang vind word  het cursusgeld direct en zonder vertraging teruggestort.

-     Bij geringe of onvoldoende inschrijving behoud PRANA zich het recht  voor de cursus resp. te verplaatsen naar een andere locatie of deze te  annuleren.

-     Gebruik van massagetafels en olie is inclusief.

-     De inhoud van de syllabus zal per mail worden verstrekt en mag niet met  derden worden gedeeld.

-     Het niet aanwezig zijn op een of meerdere lesavonden dient zo vroeg  mogelijk te worden gemeld bij PRANA: als  je niet komt, heeft  je  massagepartner niemand om mee te oefenen....