Pitta

De drie bio-principes - Pitta

Uit de 5 elementen ontstaan de 3 doshas, de drie werkzame bio-principes; vata-pitta en kapha
Vata staat voor beweging ( motoriek ; bloedsomloop; ademhaling; zenuwstelsel.)
Pitta staat voor transformatie (spijsvertering; metabolisme; ook omzetting van licht/ emoties)
Kapha staat voor samenhang, materie (stabiliteit; groei)
Vata Pitta en Kapha moeten in evenwicht zijn. Onbalans kan ziekte teweegbrengen.

Elk mens wordt geboren met een unieke vata-pitta-kapha balans, de zgn geboorteconstitutie. In deze balans voelt iemand zich gezond en goed. Als door omstandigheden als (o.a. voeding, stress) de balans verstoord wordt, probeert het lichaam dit te herstellen. Indien we echter langdurig gewoonten volhouden die niet bij ons passen, dan zal de rek uit het zelfherstellend vermogen raken en geeft het lichaam signalen dat er iets veranderd dient te worden. Als we deze signalen blijven negeren worden we ziek. Omdat we meestal niet weten wat werkelijk goed voor ons is en wat niet, wordt wel gezegd dat ziekte een staat van onbewustheid is.

Er worden 10 geboorteconstitutietypen onderscheiden;
Vata - Pitta - Kapha
En de combinaties; VP VK PK KP KV PV VPK

Dit houdt niet in dat er maar tien soorten mensen bestaan!! Het geeft slechts de overheersende dosha(s) weer. Bijvoorbeeld: als iemand een pitta persoon is, houdt dat niet in dat vata en kapha er niet zijn; ze zijn alleen min of meer ondergeschikt aan pitta.

    

De PITTA constitutie
Pitta bestaat uit vuur en water. Het belichaamt hitte, en staat voor alle katabolische activiteiten in het lichaam.. Iemand met een pitta prakriti heeft een mooie glansrijke huid en zacht zijdeachtig haar. De pitta dosha is overheersend tijdens de jeugd (pubertijd) en daarom staat een pitta persoon als symbool voor jeugdigheid. Overactiviteit van pitta veroorzaakt echter vroege veroudering/rimpeling van de huid en vroegtijdige vergrijzing. De handpalmen en voetzolen zijn meestal warm en zweterig en de tong rood.
Pitta-personen zijn zeer intelligent, hebben vonkende ogen, een goed geheugen en zijn over het algemeen dapper en moedig. Het vuur in ze komt tot uiting in de neiging snel kwaad te worden. Ze koelen echter ook weer snel af, omdat het waterelement in pitta het vuur weer blust als het opvlamt. Ze zijn verder begiftigd met een precieze, messcherpe logica en hebben elke situatie onder controle omdat ze overal meester over zijn. Het ego is belangrijk voor ze.
Het pitta individu verteert z'n maal snel en verlangt snel weer naar een nieuwe maaltijd. Ofschoon ze goed eten zijn ze niet in staat vl fysiek werk te verrichten. Hij/zij verlangt naar de koude van de winter en heeft een hekel aan de warmte van de zomer. Gedurende de zomer prefereren ze koude dranken en hebben een afkeer van sterk gekruid eten. Ze hebben veel slaap nodig en haten het om wakker te moeten zijn. Hyperactiviteit, maagzweren, hoge bloeddruk, huidziekten, misselijkheid, braken en diarree komen gemiddeld meer voor bij pitta constituties.
Een kind met pitta eigenschappen prefereert zoet en moet niet worden gedwongen te eten wat hij/zij niet lekker vindt. Sterk gekruid en scherp voedsel dient door pitta mensen te worden vermeden. Enkele trefwoorden voor pitta zijn:
Snel kwaad, uiten dit gemakkelijk. Logisch, kritisch, goed bevattingsvermogen, intelligent. Snel emotioneel. Punctueel, overtuigend, sterke wil, waardig, goede leiders. Aardig voor vrienden, wreed voor opponenten. Avontuurlijk, moedig, roekeloos, vindingrijk, vaak handig. Scherp geheugen. Niet sentimenteel.