Holistische behandeling

Wat maakt een holistische behandeling nou 'holistisch'?

Het grootste verschil met de reguliere manier van kijken is dat de holistische behandelaar geen 'dingen' ziet en behandelt, maar processen. Symptomen worden niet gezien als de aandoening zelf, maar meer als een poging van het lichaam de aanwezige onbalans te herstellen.  Vanuit de holistische visie gezien is strijden tegen een ziekte  onzinnig, ofwel, genezing is geen kwestie van 'een middel' of 'behandeling' inzetten waardoor het symptoom verdwijnt (wordt onderdrukt), maar veeleer kijken naar welke factoren het proces van de ziekte bepalen binnen het specifieke leef, eet en gedragspatroon van de patient. Door adviezen te geven, en behandelingen en kruiden in te zetten die het specifieke proces van de patient en zijn aandoening langzaam aan een andere richting geven, zullen de symptomen op den duur vanzelf verdwijnen. Vooral dit laatste wordt lang niet altijd goed begrepen, waardoor nog al eens de neiging ontstaat de behandeling voortijdig af te breken. We zijn er aan gewend geraakt iets tegen het symptoom te krijgen. Met name als het om chronische aandoeningen gaat is geduld belangrijk: de ziekte ontstond óók niet in drie weken! Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid is belangrijk.

Hoe kent uw Ayurveda therapeut uw specifieke aanleg en onbalans?

De Ayurveda is een geneeskunde van ervaren met de zintuigen. Hier kan geen enkele meting van een apparaat tegenop! Probeer maar eens een apparaat te vinden dat bijvoorbeeld de smaak van  een peer 'meet'.  De Ayurvedatherapeut kijkt tijdens een anamnese naar de huid, de ogen, de nagels, de tong en voelt bovenal de pols. De pols geeft uw gezondheidstoestand weer: de 5 elementen, waaruit het gehele universum is opgebouwd worden erin weerspiegelt. Deze elementen, en hun kwaliteiten(!), bepalen uw persoonlijke aanleg, die gelijk staat aan uw ideale staat van zijn. Uw pols verklapt ook de onbalans; de afwijkingen die door bepaalde voor u onjuiste omstandigheden ontstonden, ten opzichte van uw ideale zijns-staat. Ziekten, of de aanloop er toe, kunnen door polsdiagnose al worden getraceerd vóórdat de symptomen zich aandienen! Ayurveda is vooral een preventieve geneeskunde.  Hoe langer er wordt gewacht met het bijsturen van gezondheids-ondermijnende processen, of hoe langer de symptomen worden onderdrukt, hoe moeilijker het wordt om een ziekte 'terug te draaien'. In sommige gevallen is de schade helaas al zo groot dat een terugkeer naar de oude staat niet meer mogelijk is. In zo'n geval moet natuurlijk allereerst worden voorkomen dat de schade nóg verder toeneemt en kan er aan de andere kant worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Verantwoordelijkheid eigen gezondheid.

Ziekte of gezondheid hangt sterk samen met onze eigen (onbewuste) keuzes. Bij behandeling is het wat dit betreft belangrijk zelf de regie in handen te nemen. Er kunnen soms dilemma's ontstaan als: vindt mijn arts dit wel goed? moet of kan ik reguliere medicijnen stoppen? etc.etc. Ten eerste: dit ligt nooit zo zwart/wit als het lijkt. Een Ayurvedisch principe is dat alles wat werkelijk kan helpen 'goed' is. Een Ayurvedische behandeling sluit een reguliere behandeling écht niet bij voorbaat uit. Een goede hulp bij het bewust nemen van de regie is het boekje van de arts Jannes Koetsier: 'De gezonde patient en de ziekte van het medisch bedrijf" Zie desgewenst www.de gezondepatient.nl