Vata

De drie bioprincipes - VATA

Uit de 5 elementen ontstaan de 3 doshas, de drie werkzame bio-principes; vata-pitta en kapha
Vata staat voor beweging ( motoriek ; bloedsomloop; ademhaling; zenuwstelsel.)
Pitta staat voor transformatie (spijsvertering; metabolisme; ook omzetting van licht/ emoties)
Kapha staat voor samenhang, materie (stabiliteit; groei)
Vata Pitta en Kapha moeten in evenwicht zijn. Onbalans kan ziekte teweegbrengen.

Elk mens wordt geboren met een unieke vata-pitta-kapha balans, de zgn geboorteconstitutie. In deze balans voelt iemand zich gezond en goed. Als door omstandigheden als (o.a. voeding, stress) de balans verstoord wordt, probeert het lichaam dit te herstellen. Indien we echter langdurig gewoonten volhouden die niet bij ons passen, dan zal de rek uit het zelfherstellend vermogen raken en geeft het lichaam signalen dat er iets veranderd dient te worden. Als we deze signalen blijven negeren worden we ziek. Omdat we meestal niet weten wat werkelijk goed voor ons is en wat niet, wordt wel gezegd dat ziekte een staat van onbewustheid is.

Er worden tien geboorteconstitutietypen onderscheiden;
Vata - Pitta - Kapha
En de combinaties; VP VK PK KP KV PV VPK

Dit houdt niet in dat er maar tien soorten mensen bestaan!! Het geeft slechts de overheersende dosha(s) weer. Bijvoorbeeld: als iemand een pitta persoon is, houdt dat niet in dat vata en kapha er niet zijn; ze zijn alleen min of meer ondergeschikt aan pitta.

    

De VATA constitutie
Deze dosha staat onder invloed van de elementen lucht-ether. Zij reguleert alle soorten bewegingen in het lichaam. Het volgende kan worden teruggevonden in een persoon met VATA constitutie;
1. Hij of zij is erg actief.
2. Onvermogen lang op één plaats te blijven.
3. Steeds nieuwe ideen formuleren.
4. Neiging tot sterke jaloezie, maar vaak ongeregeld.
5. Hij of zij heeft neiging tot onregelmatige darmbewegingen.

Het element lucht heeft de neiging zijn of haar huid uit te drogen, evenals het haar en de nagels. De aderen zijn op de handen heel duidelijk zichtbaar. Doorgaans niet gezegend met een erg sterk gestel. Ze kunnen moeilijk op n plaats blijven en zien op tegen zware fysieke arbeid. Hoewel ze een goed bevattingsvermogen hebben laat het geheugen hen vaak in de steek. Slapeloosheid of weinig behoefte aan slaap is kenmerkend voor dit type; ls ze al slapen is dat soms zelfs met de ogen open. Ze neigen er naar slechts de minimum beleefdheidsvormen in acht te nemen en tonen vaak geen enkele dankbaarheid voor aan hen verleende gunsten. Ze maken weinig vrienden, en vriendschappen zijn niet diep of van lange duur.

Mensen die uiterlijk van het VATA type zijn, zijn dat vaak geestelijk ook. Enkele trefwoorden die bij VATA passen zijn: angst, onrust, opwinding, besluiteloosheid, grilligheid. Het bevattingsvermogen is net zo goed als het vermogen te vergeten. Snel emotioneel, gevoelig maar onstabiel. Geen moed; eerder laf. Geen goede leiders, geen goede navolgers. Niet materialistisch, geven gemakkelijk geld uit.