1. Uitleg holistische visie

  • De belangrijkste kenmerken van de holistische visie zijn;
  • Klachten woren niet als op zichzelf staand behandeld, maar altijd in samenhang met mogelijke andere factoren, als leefstijl, persoonlijkheid en zelfs eventuele psychologische problematiek.                                                                                                                                                 
  • Het uitgangspunt is het herstel van de natuurlijke harmonie van lichaam en geest, welke onlosmakelijk verbonden zijn en elkaar wederzijds beinvloeden.                                
  • Als patient begrijpt u dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gezondheid.                                                                                                        
  • Er kunnen in overleg natuurlijke middelen worden geadviseerd, als hulpmiddel om balans te bereiken. Deze middelen hebben geen bijwerkingen.                             

Als u meer wilt begrijpen van holisme kunt u het onderstaande lezen;

Volgens de holistische geneeskunde Ayurveda is gezondheid een totale harmonie van lichaam, geest en ziel, in relatie tot de leefomgeving. Holisme wil zeggen dat er naar de héele mens wordt gekeken en niet alleen maar naar symptomen. Ook voor de moderne wetenschap is het inmiddels zonneklaar dat omgevingsfactoren een zeer grote rol spelen bij het ontstaan van(chronische)  ziekten. Deze factoren betreffen niet alleen bijvoorbeeld klimaat, voedsel of sociale omgeving, maar ook de eigen gedachten en emoties, die vaak voortkomen uit allerlei in de vroege jeugd aangeleerde patronen, en dus onbewust, spelen een grote rol.

De Holistische visie is niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen; wij worden nu eenmaal opgevoed en geschoold volgens de materialistische visie, in grote lijn gebaseerd op de natuurwetten van Newton en dat leidt er met name binnen de medische wetenschap toe dat de werking van de natuur als volledig mechanisch wordt gezien. Het is bijna niet te geloven dat de quantumfysica sinds Einstein vrijwel volledig aan de medische wetenschap voorbij is gegaan! Wat dat betreft leeft de medische wereld nog in het stoommachine tijdperk. Einstein toonde al aan dat materie en energie uitwisselbaar zijn: E=MC2 wil zeggen materie= energie. Desondanks wordt het bestaan van energetische processen in het lichaam nog steeds ontkend. Men blijft dan ook oorzaken zoeken in chemische processen en genen zélfs tegen allerlei nieuwe wetenschappelijke bevindingen in.      De enige reden hiervoor  is volgens mij de instandhouding van de miljarden industrie die  farmaceutische industrie heet. Want als je hetzelfde kunt bereiken met een energetische aanpak zonder bijwerkingen, zijn veel pillen ineens niet meer nodig. De medische wetenschap, en de er uit voort vloeiende artsen opleidingen, laat als énige wetenschap de quantumfysica vrijwel buiten beschouwing. Hierdoor zal nooit de essentie van moderne welvaarts ziekten worden doorgrond.

ANEKDOTE

De Amerikaanse arts/auteur Gabor Maté kwam in dit verband in zijn boek -When the Body says NO- met een mooie anekdote;            De Mulah Nasrudin was s avonds in het licht van een lantaarnpaal zijn huissleutel aan het zoeken die hij kwijt was. Zijn buren zagen hem zoeken en vroegen hem wat hij zocht en boden aan mee te zoeken. Na enige tijd was er niets gevonden en men vroeg Nasrudin waar hij zijn sleutel dan het laatst gezien had. -In mijn huis- antwoorde hij. Maar waarom zoekt u dan hier buiten vroegen zijn buren hem verbaasd?? -Omdat ik hier licht heb, en binnen is het donker- antwoordde hij....

EINSTEIN

Holisme begrijpen vanuit een materialistische visie kan in feite  niet. Het zou net zoiets zijn als Einstein proberen te begrijpen vanuit de denkwereld van Newton. Einstein werd beroemd omdat zijn denken zich ver voorbij bekend terrein uitstrekte. Als hij vanuit de Newtoniaanse wereld zou zijn blijven denken dan had hij nóóit zijn revolutionaire theorieën kunnen formuleren.

Als ik aan de gemiddelde mens vraag: maar wat heeft Einstein nu eigenlijk gezegd? Dan moeten de meeste mensen het antwoord schuldig blijven. Dat is niet dom want het gaat om iets dat razend ingewikkeld is! (in essentie gaat het er om dat ruimte, tijd, materie en snelheid uitwisselbare begrippen zijn; neemt het één toe, dan neemt het andere af. Ze zijn relatief, alleen de lichtsnelheid is onder alle omstandigheden constant).

ONLOSMAAKBAAR GEHEEL

Voor een holistische visie moeten we eerst het idee van de optelsom der delen als -waarheid- loslaten, de natuur werkt nu eenmaal niet als een mechanische stoommachine, maar is oneindig veel complexer.  De -delen- van iets staan dan niet langer op zichzelf, maar vormen een geïntegreerd geheel. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in talloze interacties en dwars verbanden. Zonder elkaar hebben ze elk op zich geen bestaansrecht. Elk onderdeel weerspiegelt ook het geheel. Bijvoorbeeld:je ziet jezelf in een spiegel, laat je de spiegel stukvallen dan zie je in elke scherf toch weer je volledige spiegelbeeld.

ULTIEME WAARHEID?

Wij leren dat de materialistische visie de ultieme werkelijkheid is. Binnen de reguliere geneeskunde  beschouwen men daarom het lichaam als -ding- waarin alles gestuurd wordt door mechanische/chemische processen.  Als je daar van afwijkt wordt je er al snel van beticht geen goede wetenschapper zijn. De essentie van wetenschap is echter -falsificatie-, kortweg: het openstaan voor alles dat oude theorieën omverwerpt. Een voorbeeld is het cholesterol verhaal dat wij allemaal geloven, maar dat volledig wetenschappelijk achterhaald is. (zie elders op deze website). Wij mensen houden nu eenmaal graag vast aan onze oude overtuigingen, daarop vormen medici geen uitzondering.

AYURVEDA

De Ayurveda is een diepgaand holistische ervarings-wetenschap.  Alles is op het diepste niveau opgebouwd uit -de 5 bouwstenen van het zijn-. De aarde, het menselijk lichaam, ons voedsel, ons medicijn. De practitioner ervaart deze bouwstenen en de relatieve toestand ervan, evenals de ideaaltoestand, in de pols door middel van een polsdiagnose.  Bij onze geboorte is er een ideale verhouding in de samenhang van deze vijf elementen. Door levensomstandigheden /voeding wordt deze ideale verhouding uit balans gebracht met als gevolg ziekte. Het is een proces van verandering, wat overigens volkomen natuurlijk is. Alles veranderd doorlopend. Met een Ayurvedische aanpak wordt het proces van ons leven bijgestuurd richting ideale aanlegs-situatie. Dat is dus héél iets anders dan  het statische beeld van, en het geloof in -een pil tegen dit of dát, wat juist een voorbeeld is van de boven beschreven mechanische -stoom-machine-kijk-. -Het middel tegen- zal dus nooit worden gevonden, al het onderzoek ten spijt, dat de pharmacuutische industrie (vaak met gemeenschapsgeld) uitvoerd. Het bewijs daarvoor is gemakkelijk vast te stellen: kanker, diabetes etc.etc. nemen alleen maar toe.....niet af!