Consult en behandeling


Bij een Ayurvedisch consult wordt eerst de geboorteconstitutie en de huidige toestand vast gesteld, op basis waarvan een behandelingsplan aan u wordt voorgesteld.

Naast een intake gesprek wordt een zogenaamde polsdiagnose gedaan, waardoor mede de aanleg en de veroorzakende onbalans kunnen worden vastgesteld. Ook wordt o.a. naar huid, nagels, ogen en de tong gekeken omdat dit vaak belangrijke aanvullende informatie oplevert.
Indien nodig leert de patiënt vrij te worden van onbewust onderdrukte denk en
handelings- mechanismen. Eventueel onverwerkte emoties kunnen dan bewust gemaakt, en
verteerd worden.
Een combinatie van leef en voedingsadviezen die specifiek bij uw geboorteconstitutie en
klachten passen ondersteunen meestal de therapie.
Aandoeningen worden altijd vanuit de wortel behandeld; het symptoom dient daarbij dus niet
als uitgangspunt, maar kan wel aanwijzingen opleveren. Een stukje eigen verantwoordelijkheid is bij de juiste behandeling uiteraard van belang. Chronische aandoeningen kunnen helaas niet 'zomaar even' worden opgelost; een probleem dat gedurende tien jaar is ontstaan kun je natuurlijk niet in 3 weken tijd 'even op lossen'. Verergering van het probleem kan vaak worden voorkomen en naar een verbetering kan worden gestreefd. Hierbij is het van groot belang gedurende de aangegeven tijd consequent te zijn in de  behandeling en die niet voortijdig te stoppen. Ayurvedische kruiden hebben doorgaans nu eenmaal niet het acute effect dat we van chemische, invasieve  medicijnen gewend zijn! Met wat geduld kunnen ze echter bergen verzetten!

Als Ayurvedic Practitioner kan ik u bij gezondheidsproblemen allerlei ondersteunende
therapien, kruiden en eet/leef richtlijnen adviseren. Ook loop ik zonodig 'een stukje mee' op uw levenspad en zet u weer op het juiste spoor. Zonodig wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van zelfkennis, als dat nodig is om het probleem te kunnen overwinnen.

Mensen die reguliere medicijnen gebruiken mogen die natuurlijk niet zomaar stoppen. Dat kan alleen indien u daar als patient zelf achter staat en in overleg met de behandelend arts. Reguliere of Ayurvedische behandeling is dus zeker geen zwart/wit verhaal waarin het een het ander uitsluit.

DORNTHERAPIE: Zachte gewrichts- en werveltherapie.

Bij Dorntherapie wordt na een kort intakegesprek (en een polsdiagnose) direct met de
eerste behandeling begonnen. Hierbij worden vrijwel alle gewrichten en wervels bekeken,
zodat het eerste consult meestal zo'n anderhalf uur in beslag zal nemen. Zonodig worden aanvullende adviezen ter
ondersteuning van de behandeling gegeven of krijgt u thuis-oefeningen mee. Na zo'n vijf-zes
Dornbehandelingen moet er een duidelijk resultaat zijn geboekt, dat wil zeggen dat er in elk geval enige vooruitgang is waar te nemen. Als dat niet het geval
is kunnen we desgewenst kijken of er met behulp van Ayurveda iets te verbeteren valt. Pijnen kunnen allerlei oorzaken hebben en vaak blijft succes bij therapieën uit omdat het probleem te veel als op zich zelf staand wordt benaderd. Bijvoorbeeld: De verbinding geest-lichaam is heel sterk. Alles wat zich in de geest voordoet weerspiegelt zich in het lichaam. Denk daarbij maar  eens aan de acute en zéér sterke lichaamsreacties die onder invloed van hevige emoties kunnen ontstaan! Op de langere termijn zie je bijvoorbeeld dat iemand die veel op z'n schouders neemt letterlijk een kromme rug (zgn. kyfose) ontwikkelt. Iemand gaat dan dus letterlijk 'gebukt onder het leven'! Het is logisch dat je in zo'n geval de oplossing nooit in een uitsluitend fysieke behandeling zult vinden!  Het blijft' dan dweilen met de kraan open.....'

Een Dornbehandeling wordt altijd afgesloten met een zogenaamde Broß massage, waarmee de ruggengraat zich kan strekken, zodat er meer ruimte ontstaat voor een juiste postitionering van de tussenwervelschijven.

(Lees verder in het menu Dorntherapie.)