Kanttekeningen bij cholesterol verlaging.

In de wetenschap worden theorieën aangehangen of juist niet. Theorieën komen en gaan,en als iets maar lang genoeg verkondigd wordt ontstaan overtuigingen die in feite op drijfzand berusten. De kracht van wetenschap is 'falsificatie', dwz. dat als over iets een
betere theorie beschikbaar komt, de oude verworpen dient te worden. In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd, met name indien er commerciële belangen meespelen!  Zo durft vrijwel niemand nog het belang van een laag cholesterolgehalte te betwijfelen.
Toch zijn er tegenwoordig ook tegengeluiden te horen.

Vanuit de Ayurveda bekeken lijkt cholesterol overeen te komen met het zogenaamde
'ojas', dat in de Vedische literatuur als één van de pijlers van gezondheid wordt beschouwd.
Ojas wordt beschreven als een essentiële energie/ substantie die nauw met de immuniteit
samenhangt. Volgens de Ayurveda zouden zich enkele druppels ojas in het hart bevinden;
een honingkleurige vettige vloeistof....   Volgens de moderne wetenschap is cholesterol
essentieel voor de productie van geslachtshormonen en het in stand houden van de
lichaamscellen. Onder invloed van daglicht wordt uit cholesterol het belangrijke vitamine D gevormd.
Feit is ook dat aan het cholesterolverhaal inmiddels een miljardenindustrie is gekoppelt,
neem alleen al de belangen van margarinefabrikanten! We worden overspoeld door allerlei
cholesterolverlagende producten en artsen schrijven met gulle hand cholesterolverlagende
medicijnen voor, mééstal preventief. Op TV vertellen professoren ons hoe gevaarlijk het is
deze medicijnen niet regelmatig in te nemen.......

Hoe het ook zei, oordeelt u zelf na lezing van het onderstaande artikel van collega
Bert Kloosterman, en zijn antwoord op blije en geschokte reacties.

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL......

Het boek  "Die Cholesterin-Lüge - Das Märchen vom bösen Cholesterin" van prof. Dr. Walter Hartenbach is in het Nederlands vertaald door Gerard Grasman en wordt uitgegeven door Ankh-Hermes. Het volgende artikel maakt het lezen van het Nederlandse boek "De cholesterol leugen" niet minder interessant of overbodig.

Sinds jaren vertel ik mensen, dat cholesterol een al lang achterhaald verhaal is. Uit dit boek blijkt, dat de werkelijkheid nog grilliger is. Professor Hartenbach heeft in tientallen jaren van onderzoek geen verband kunnen vinden tussen cholesterol en arteriosclerose (aderverkalking). Cholesterolverlagende voedingsmiddelen en medicamenten zijn volgens hem en andere belangrijke wetenschappers overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het gaat hier om een miljardenbusiness van de voedings- en farmaceutische industrie, die de handel levendig houden door misleiding. Er wordt zelfs gesproken van de cholesterolmaffia.

Omdat cholesterolverlagende producten, zowel voeding als medicamenten, door heel veel mensen worden gebruikt, is het zinnig om aan de inhoud van het boek wat meer aandacht te besteden dan voor een boekbespreking gebruikelijk. Gegeven de omvang van het probleem is er sprake van een algemeen belang waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Tegelijkertijd vertrouw ik erop, dat de tegenstrijdigheden niet al teveel verwarring stichten.

Gemanipuleerde statistieken, die ten onrechte 'onderzoeken' worden genoemd en die als 'bewijzen'  worden gepresenteerd, zijn in strijd met de feiten. Van niet naar buiten gebrachte ongunstige resultaten van enkele onderzoeken, volgen enkele voorbeelden:

 • De roemruchte Symvastatin Study. Onderzocht 4444 personen. Conclusie: Een verhoogde cholesterolspiegel heeft géén invloed op de ontwikkeling van arteriosclerose of het hartinfarct. Verlaging van de cholesterolspiegel is zinloos!
 • Uit de Finse Multifactorial Study, waarbij de cholesterolspiegel van meer dan 2000 personen werd gemeten, kwam een hartinfarct drie keer zo vaak voor onder de proefpersonen die met cholesterolverlagende middelen waren behandeld. Verder waren er ruim dertig procent meer sterfgevallen dan in de onbehandelde groep.
 • Bij de Helsinki Heart Study (1987; 700 proefpersonen) bleek de toename van de dodelijke bijwerkingen van cholesterolverlagende middelen 40 procent te zijn in vergelijking met de controlegroep. In 1993 leverde een tweede onderzoek een percentage van zelfs 50 procent op. Opvallend was de toename (43 procent) van de sterfte aan kanker onder invloed van cholesterolverlagende middelen.
 • Ook bij de Framingham Study met 4500 proefpersonen bleek bij behandeling met cholesterolverlagende middelen een aanzienlijke toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker.
 • Tijdens de Clofibrat Study waaraan 1000 proefpersonen meededen, ontdekte men eveneens een schrikbarende stijging van het aantal sterfgevallen door kanker!
 • Het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute deed een onderzoek van enkele tientallen jaren met 650.000 proefpersonen. Er bleek geen invloed van cholesterol op de ontwikkeling van arteriosclerose of een hartinfarct. Wél bleek, dat hoe hoger de cholesterolspiegel, hoe geringer de kans op kanker en hoe kleiner het aantal sterfgevallen als gevolg van andere aandoeningen.

 Wijd verbreide misverstanden, die de aandacht vragen.

 • Er bestaat maar één soort cholesterol. Er kan niet worden gesproken van 'goed' of 'slecht' cholesterol. LDL en HDL zijn géén cholesterol maar eiwitten (proteïne), die cholesterol vervoeren. Het zogenoemde HDL-lipoproteïne zorgt voor het transport van het met het voedsel opgenomen cholesterol naar de lever. Het cholesterol wordt daar gebruikt voor de vorming van de noodzakelijke galzuren. Het LDL- lipoproteïne brengt het door de lever gemaakte cholesterol (ruim 80% van alle cholesterol) naar de biljarden lichaamscellen, die het nodig hebben voor hun groei en de vele functies. 

 • Voeding kan niet (rechtsstreeks) verantwoordelijk worden gesteld voor een stijging van de cholesterolwaarden. De door voeding bewerkstelligde schommelingen belopen maximaal 5 procent. Bovendien grijpt de lever bij een verhoogde of verlaagde cholesterolopname ogenblikkelijk in door de eigen productie van cholesterol te verlagen respectievelijk te verhogen.
 • Een binnen bepaalde families verhoogd cholesterol, gekoppeld aan het veelvuldig voorkomen van hart en vaatziekten, zoals we zo vaak horen, is volkomen uit de lucht gegrepen. Cholesterolafzettingen in de bloedvaten ontstaan pas in het eindstadium nadat andere organen zijn verzadigd. Onzin dus om te veronderstellen en te beweren, dat cholesterol bij zoveel mensen de bloedvaten zou aantasten. Professor Hartenbach heeft tijdens honderden operaties bovendien vastgesteld, dat het percentage cholesterol in arteriosclerotische plaques (verkalkte lagen) in bloedvaten, slechts 1 procent bedraagt.
 • De juiste doorsneewaarde van de cholesterolspiegel voor volwassenen is 250 mg/dl of 6,36 mmol/l. Waarden van 300 - 350 mg/dl of 7,63 - 8,90 mmol/l komen veel voor en kunnen normaal worden genoemd omdat het cholesterol, evenals zovele stoffen in het lichaam, aan schommelingen onderhevig is door een grotere behoefte in het lichaam. Dit wordt merkbaar tijdens het transport via het bloed. De lever is het productiecentrum van het zo noodzakelijke cholesterol en het orgaan dat de behoefte eraan nauwkeurig reguleert. Het is gevaarlijk de cholesterolspiegel te willen verlagen en het is onverantwoordelijk om dalingen tot onder 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven. Een verlaging van het cholesterolgehalte leidt tot een bedenkelijke vermindering van de mentale en fysieke prestatievermogens en vergroot de kans op kanker. Door het verlagen van de zogenaamde toelaatbare grenswaarde, zijn steeds meer mensen, geheel ten onrechte, afhankelijk gemaakt van cholesterolverlagende voedingsmiddelen en/of medicamenten. Tegelijkertijd zijn daardoor deze, in wezen gezonde mensen, veroordeeld om levenslang als patiënt hun leven te slijten.

 

De belangrijkste functies van cholesterol

 • Cholesterol is de grondstof voor steroïde cortisol, het belangrijkste stresshormoon. Het belang ervan bestaat uit het activeren van de energiestof glucose en het mineraal kalium, twee substanties die al onze mentale en fysieke activiteiten reguleren. Cortisol is verder werkzaam tegen ontstekingen en allergieën en het remt het ontstaan van kanker.
 • Cholesterol is de stof waaruit de vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen worden gevormd, substanties die verantwoordelijk zijn voor specifieke vitale functies, voor de opbouw van spieren en botten en voor de regulering van de slaapbehoefte.
 • Cholesterol is de grondstof voor galzuren, die de vetverbranding en stoelgang reguleren.
 • Cholesterol is de grondstof voor vitamine D, verantwoordelijk voor de gezonde opbouw van botten en gewrichten.
 • Cholesterol is de grondstof voor celstructuren waardoor de specifieke functies van alle organen worden gegarandeerd.

 Auteur: Bert Kloosterman

0543 - 565253
info@gezondbeterworden.nl