Cursus Quantum Touch

3 daagse cursus op 17, 24 juni en 1 juli 2019

20:00 - 22:00 u

 LOCATIE:  Buurtcentrum 'De Pelikaan'

Kervelstraat 185a 1562AJ Krommenie 

 

Quantum Touch is een moderne versie van iets dat in wezen oeroud is, maar dat de meesten van ons heden ten dage zijn vergeten, domweg omdat we zoiets niet op school leren. Vreemd eigenlijk dat het natuurkunde onderwijs bij de natuurkunde van Newton (400 jaar oud!) zo ongeveer ophoudt. Je hoort nog iets vaags over Einstein, maar de meesten onder ons kunnen niet echt uitleggen waar E=MC2 nu precies voor staat. Nog vreemder: de basis van vrijwel de gehele officiële wetenschap (geneeskunde voorop) luidt tot aan de dag van vandaag nog steeds Newton. Alsof Newton de definitieve waarheid had gevonden en dat er daarna op het gebied van de natuurkunde nooit meer iets van wezenlijk belang werd ontdekt! Het tegendeel is gelukkig waar.

 

In o.a. de Indiase en Chinese tradities worden al duizenden jaren de begrippen Prana en Chi gebezigd, in goed Hollands: de levensadem. Ook in de Westerse tradities is dit het geval. Zo wordt in Genesis beschreven hoe God de mens schiep uit het stof der aarde waarna de levensadem (het leven) door de neus werd ingeblazen. Dat is zo ongeveer precies wat de moderne Quantumfysica in onze tijd bevestigd: het leven is geen materie; materie is eerder een uitvloeisel van, of een bijzondere staat van.... bewustzijn. (Schrik niet, Voor deze cursus hoef je niets ingewikkelds te weten, het gaat uiteindelijk om het ervaren). Het inblazen van de levensadem is wat we in feite ook zo ongeveer doen bij een Quantum Touch behandeling (zei het niet letterlijk door de neus). 

 

Het leven, met als basis het quantumveld blijkt, van alg tot mens, over een enorm zelforganiserend vermogen te beschikken. Via de handen en de ademhaling kan het quantumveld zijn (her)organiserende werk doen in (o.a.) de mens, en vrijwel iedereen reageert daar acuut op. Het mooie is dat ook elk mens van nature over het vermogen beschikt hier mee te werken: iedereen kan het dus leren! Het is de mens eigen.

 

Zelf heb ik gedurende ruim twaalf jaar een heel ruime ervaring opgedaan met Quantum Touch in mijn praktijk en ik ben er achter gekomen dat deze methode echt heel effectief kan zijn. Het plezierige van Quantum Touch vind ik ondermeer dat je NIET eerst ingewijd hoeft te worden, zoals je bij andere methoden wel eens ziet. Ook het vrijwel afwezig zijn van vooropgezette concepten spreekt mij hier aan. Lichaam en geest van de behandelde persoon geven namelijk precies aan op welke plek en hoe we Quantum Touch dienen toe te passen.

 

Iedereen kan het gemakkelijk leren dus. Wel is het belangrijk om je van een aantal dingen bewust te zijn, en wat technieken te kennen voor een succesvolle uitvoering, maar vandaar deze cursus natuurlijk. Op de eerste twee avonden leer je deze technieken en ga je daar mee oefenen, en op de laatste avond gaan we de QT behandeling verbinden met groeps-intentie, waardoor de effecten enorm versterkt kunnen worden!!

 

 AANMELDING:

De prijs voor deze bijzondere cursus is bewust laagdrempelig gehouden: 95,00 euro bij opgave vóór 14 juni, daarna 125,00 euro.

U meldt zich aan door telefonisch of per e-mail minimaal uw naam en woonplaats door te geven en het cursusgeld te storten op de rekening van PRANA: NL66TRIO 0379626004 ovv Quantum Touch. (PRANA respecteert de wet verwerking persoonsgegevens).

 

 Shiva@chello.nl/ 06-38114928

- Een aanmelding is pas definitief als het curusgeld binnen is en is dan niet meer herroepbaar.

- Bij het eventueel niet doorgaan van de cursus wordt het betaalde cursusgeld direct teruggestort.

- De theorie bij deze cursus wordt per e-mail naar u verzonden.